ผ่าตัดต้อกระจก

ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก หมอพรรักษ์? 

 ห้องผ่าตัดต้อกระจกมาตราฐานที่คลินิกตาหมอพรรักษ์  จังหวัดชัยภูมิ

ได้รับการรับรองมาตราฐานจาก ISO2007

อุปกรณ์ปลอดเชื้อ

หมอพรรักษ์มีประสบการณ์การผ่าตัดต้อกระจกมากกว่า 5000 เคส

ทีมงานคุณภาพประสบการณ์ผู้ป่วยทางตามากกว่า30 ปี

สามารถผ่าตัดได้ทันที แล้วกลับบ้านได้เลย

เตรียมตัวอะไรบ้างก่อนผ่าตัดต้อกระจก? 

เตรียมตัวก่อนผ่า:  

  • เจาะเลือด CBC

  • ตรวจตาอย่างละเอียด

  • หยอดยาฆ่าเชื้อก่อนผ่าตัด 7 วัน

  • ทำความสะอาดตาก่อนผ่าตัด 7 วัน

  • วัดเลนส์ตาเทียม

วันผ่าตัด :

  • หยอดยาขยายม่านตา  30 นาที-1 ชม.

  • หยอดยาชา

  • หยอดยาฆ่าเชื้อ

  ผ่าตัด 10-30  นาที
ตัดไหม  7-14 วัน
 สายสนิท 1 เดือน

ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก คลินิกตาหมอพรรักษ์ 

เคสเลนส์ตาสั่นและมีต้อหินแทรก

ขอบคุณคนไข้จากใจที่ไว้ใจให้หมอดูแลดวงตาให้ค่ะ

ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจกสองข้าง
ผ่าต้อกระจกสองข้าง
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจก
ผ่าต้อกระจกและต้อหิน
ผ่าต้อกระจกและต้อหิน