• Drphornrak

การทำตาสองชั้นในปัจจุบันมีวิธีไหนบ้าง

อัพเดตเมื่อ: 3 พ.ค. 2020


วิธีการทำตาสองชั้นในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ข้อดี ข้อเสีย และแต่ละวิธีเหมาะกับใคร

ตามหลักวิชาการแล้วเทคนิคการ #ทำตาสองชั้น จะมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ


1. Non incision or Suture ligation techniques

เป็นวิธีที่เหมาะสําหรับคนที่มีเปลือกตาชั้นเดียว และหนังตาไม่ตกหย่อนมากเกินไป เนื่องจากไม่สามารถเอาไขมัน และผิวหนังส่วนเกินออกไปด้วยได้ วิธีนี้เป็นการผ่าตัดโดยร้อยไหมอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อดีคือ มีอาการบวมไม่มาก และไม่ต้องคอยระวังเรื่องแผล เพราเป็นจุดเย็บที่เปลือกตาเท่านั้น ไม่เกิดรอยแผลผ่าตัดให้รบกวนใจ แต่ก็มีข้อที่ควรระวัง เพราะไหมที่ร้อยไว้ อาจมีการหลุดร่วงได้อีกเช่นกัน สำหรับวิธีนี้ในปัจจุบันลดความนิยมลงเรื่อยๆ เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาได้หลายจุด เช่น ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ปัญหาตาลึก ที่พบมากในคนไทย


2. External incision techniques

เทคนิคนี้คือ การที่มีการกรีดผ่านผิวหนังตาเข้าไป เพื่อเปลี่ยนชั้นตาถาวร หรือ แก้กล้ามเนื้อตาร่วมด้วย ซึ่งสามารถแก้ปัญหาของคนไข้ได้หลายจุด ซึ่งแบ่งได้ 2แบบดังนี้

2.1 แบบกรีดสั้น หรือ short incision blepharoplasty

เป็นการผ่าตัดตา 2 ชั้น โดยเปิดแผลขนาดเล็ก ไม่มีแผลเป็นยาวตลอดชั้นตา ซึ่งขนาดของแผลจะเล็กมาก ประมาณ 8-10 mm. เหมาะกับคนที่ต้องการทําตา 2 ชั้น แต่ไม่มีหนังตาหย่อนจนต้องทําการผ่าตัดหนังตา และมีไขมันที่เปลือกตามาก จําเป็นต้องตัดไขมันที่เปลือกตาในบางส่วน

2.2 แบบกรีดยาว หรือ long incision blepharoplasty

เป็นการผ่าตัดโดยใช้มีดกรีดเปิดบริเวณหนังตา ตั้งแต่หัวตาไปจนถึงหางตา ตามตําแหน่งของชั้นตาที่ต้องการ การผ่าตัดนี้ อาจใช้มีดหรือเลเซอร์แทนมีดก็ได้


สำหรับตาแบบไหนเหมาะกับการทำแบบไหนนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์ที่ผ่าตัดเพื่อประเมินและวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น

หากคุณสนใจโปรดส่งภาพถ่ายของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นผ่าน contact ข้างล่าง

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวออนไลน์บล็อกของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาและสิ่งที่เราทำ

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+66616392241