การผ่าตัดต้อเนื้อ

การผ่าตัดต้อเนื้อคืออะไร  ?

การผ่าตัดต้อเนื้อหรือที่เรียกกันว่าลอกต้อเนื้อค่ะ มีเทคนิคการผ่าตัด 2 แบบ

1. Blare sclera เหมาะกับผู้ที่มีต้อเนื้อแบบไม่อักเสบ ไม่แดง จางๆและอายุมากกว่า 60 ปี

2. Conjunctival graft  เหมาะกับผู้ที่มีต้อเนื้อแดง อักเสบ หนา และอายุน้อยกว่า 60 ปีค่ะ

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ? 

 ก่อนผ่า :  

  • ไม่จำเป็นต้องตรวจเลือด

  • งดยาละลายลิ่มเนื้อ 7 วัน

  • ตรวจตาโดยละเอียด

วันผ่าตัด:​

  • หยอดยาชา

  • หยอดยาฆ่าเชื้อ

  ผ่าตัด 15-30  นาที
ตัดไหม  7-14 วัน
หายสนิท 1 เดือน

วิดีโอการทำต้อเนื้อแบบเย็บกราฟ

การทำต้อเนื้อแบบเย็บกราฟ

shutterstock_732266956.jpg
shutterstock_255479821.jpg