การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

สาเหตุของกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  • หนังตาตกแต่กำเนิด

  • โรค Myastania gravis

  • จากอุบัติเหตุ

  • โรคเส้นประสาทตาคู่ที่ 3 เป็นอัมพาต

  • กล้ามเนื้อตาหลุดจากการทำศัลยกรรมก่อนหน้า หรือการใส่คอนแทคเลนส์

  • กล้ามเนื้อตาหลุดจากอายุที่มากขึ้น

เทคนิคที่ใ้ช้ได้แก่

1. Levator advancement

2. Levator tucking

3. CSF suspension

ซึ่งแต่ละเทคนิคก็แตกต่างกันออกไปตามความแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียด​ และตามสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาพร้อมกับการทำตา 2 ชั้น โดยการทำด้วยวิธีนี้จะทำให้ การฟื้นตัวที่รวดเร็วการฟื้นตัวที่รวดเร็ว

  ผ่าตัด 40-60  นาที
ตัดไหม  7-10 วัน
เข้าที่ 3-6 เดือน

รีวิวเคสจริงของการแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตาตกจากการทำตาสองชั้น
ตาตกจากการทำตาสองชั้น
ตาตกจากการทำตาสองชั้น
ตาตกจากการทำตาสองชั้น
ตาตกจากโรค MG
ตาตกจากโรค MG
ตาลึก
ตาลึก
ชั้นตาไม่เป็นธรรมชาติ
ชั้นตาไม่เป็นธรรมชาติ
ตาตกแต่กำเนิด
ตาตกแต่กำเนิด
ชั้นตาไม่เท่ากันจากการทำตา
ชั้นตาไม่เท่ากันจากการทำตา
ตาตกแต่กำเนิด
ตาตกแต่กำเนิด