การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

สาเหตุของกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  • หนังตาตกแต่กำเนิด

  • โรค Myastania gravis

  • จากอุบัติเหตุ

  • โรคเส้นประสาทตาคู่ที่ 3 เป็นอัมพาต

  • กล้ามเนื้อตาหลุดจากการทำศัลยกรรมก่อนหน้า หรือการใส่คอนแทคเลนส์

  • กล้ามเนื้อตาหลุดจากอายุที่มากขึ้น

เทคนิคที่ใ้ช้ได้แก่

1. Levator advancement

2. Levator tucking

3. CSF suspension

ซึ่งแต่ละเทคนิคก็แตกต่างกันออกไปตามความแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียด​ และตามสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาพร้อมกับการทำตา 2 ชั้น โดยการทำด้วยวิธีนี้จะทำให้ การฟื้นตัวที่รวดเร็วการฟื้นตัวที่รวดเร็ว

  ผ่าตัด 40-60  นาที
ตัดไหม  7-10 วัน
เข้าที่ 3-6 เดือน

รีวิวเคสจริงของการแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตาตกจากการทำตาสองชั้น
ตาตกจากการทำตาสองชั้น
press to zoom
ตาตกจากการทำตาสองชั้น
ตาตกจากการทำตาสองชั้น
press to zoom
ตาตกจากโรค MG
ตาตกจากโรค MG
press to zoom
ตาลึก
ตาลึก
press to zoom
ชั้นตาไม่เป็นธรรมชาติ
ชั้นตาไม่เป็นธรรมชาติ
press to zoom
ตาตกแต่กำเนิด
ตาตกแต่กำเนิด
press to zoom
ชั้นตาไม่เท่ากันจากการทำตา
ชั้นตาไม่เท่ากันจากการทำตา
press to zoom
ตาตกแต่กำเนิด
ตาตกแต่กำเนิด
press to zoom